Regulamin korzystania z sauny Infrared

Strona główna Regulamin korzystania z sauny Infrared

Sauna czynna jest w godzinach 8:00-22:00
Wymagana jest rezerwacja na 1h wcześniej w recepcji hotelu.
Dla Gości hotelu wstęp do sauny jest nieodpłatny.

Ogólne zasady korzystania z sauny Infrared:

 1. Regulamin określa zasady korzystania, odpowiedzialności oraz korzystania z sauny Infrared.
 2. Osoby korzystające z sauny Infrared zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a wejście do sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się z nim i akceptacją wszystkich jego postanowień.
 3. Do korzystania z sauny uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a osoby poniżej 18 tego roku życia tylko pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik hotelu.
 5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. Nie zaleca się korzystać z sauny:
  • bezpośrednio po intensywnym treningu,
  • osobom z chorobami krążenia, płuc, nerek, wątroby,
  • osobom nietrzeźwym,
  • kobietom ciężarnym, czy też w czasie menstruacji.
 7. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie przerwać użytkowanie sauny.
 8. Na terenie sauny zabrania się:
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenie napojów alkoholowych, palenia tytoniu,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 9. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą wyproszone z sauny bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

Środki bezpieczeństwa w trakcie korzystania z sauny:

 1. W celu uniknięcia pożaru, nie pozostawiać ręczników w saunie na elementach grzejnych.
 2. W celu zapobiegania oparzeniom nie dotykać żarówki.
 3. Nie pryskać wodą na promienniki podczerwieni, może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Przed korzystaniem z sauny należy:

 1. Wypić szklankę wody.
 2. Zdjąć okulary, zegarek, biżuterię. Osoby noszące soczewki kontaktowe mogą w nich pozostać.
 3. Wziąć ciepły prysznic, po czym osuszyć ciało ręcznikiem.
 4. Zdjąć obuwie.

Instrukcja korzystania z sauny Infrared:

 1. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Wskazane jest siedzenie lub leżenie na ławkach na suchym ręczniku. Z kabiny można korzystać przy otwartych drzwiach (dla osób cierpiących na klaustrofobię).
 2. Czas przebywania zależy ustalić indywidualnie w zależności od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny.
 3. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało – schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca.
 4. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU W SAUNIE INFRARED.