Regulamin pobytu z psem

Strona główna Regulamin pobytu z psem

REGULAMIN POBYTU Z PSEM W HOTELU EUREKA***

 1. Hotel Eureka*** w Sopocie przyjmuje Gości wraz z psami tylko poza wysokim sezonem, to jest w miesiącach od 1 października do 15 kwietnia. Na pobyt innych zwierząt niż psy Hotel nie wyraża zgody.
 2. Gość Hotelowy zobowiązany jest do uzyskania zgody Hotelu na pobyt psa przy dokonaniu rezerwacji.
 3. Zakwaterowanie Gości Hotelowych z psem jest możliwe jedynie w pokojach do tego wyznaczonych. W przypadku ich braku przyjęcie zwierzęcia nie będzie możliwe
 4. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie rasy psa. Hotel Eureka*** zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia psa, którego rasa jest powszechnie uznawana za groźną lub agresywną lub którego waga przewyższa 5 kg. Pobyt psów większych jest możliwy tylko po indywidualnym kontakcie i zgodzie Hotelu
 5. Koszt pobytu psa jest płatny według obwiązującego aktualnie cennika usług dodatkowych.
 6. Do Hotelu przyjmowane są psy zdrowe, odrobaczone, posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi obowiązkowymi szczepieniami. Hotel Eureka*** ma prawo prosić o okazanie książeczki zdrowia psa oraz może odmówić przyjęcia chorego psa. Ponadto Właściciel psa poświadcza, że pies jest zdrowy i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 7. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu. Obowiązuje zakaz wprowadzania psa do SPA i pomieszczeń rekreacyjnych.
 8. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa pies, będą przez psa zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, Właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu Eureka***.
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej oraz hotelowych naczyń dla potrzeb psa, przebywanie psa na łóżku i na sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 10. Właściciel zobowiązany jest posiadać własne posłanie i miski do wody i pokarmów dla psa.
 11. Właściciel ponosi odpowiedzialność materialną za zachowanie psa. Wszystkie szkody spowodowane przez psa w mieniu Hotelu Eureka*** bądź w mieniu innych Gości hotelowych oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu hotelu będą wyceniane przez hotel, a ich kosztami będzie obciążony Właściciel zwierzęcia.
 12. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie w pokoju ciszy przez swojego psa i nie zakłócanie spokoju innym Gościom hotelu. W przypadku powtarzających się skarg ze strony Gości hotelowych lub personelu hotel zastrzega sobie prawo żądania usunięcia psa z hotelu. W ekstremalnych warunkach, gdy kontakt z Właścicielem nie będzie możliwy hotel zastrzega sobie prawo do wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia psa do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa Właściciel zwierzęcia.
 13. W przypadku pozostawienia psa samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w recepcji Hotelu Eureka***.
 14. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa pies ze względów bezpieczeństwa odbywa się wyłącznie w obecności Właściciela lub podczas nieobecności psa w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
 15. Właściciel psa jest każdorazowo zobowiązany do sprzątania odchodów pozostawionych przez swoje zwierzę.
 16. Właściciel psa jest odpowiedzialny za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym gościom.
 17. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotelu Eureka*** i akceptuje jego zapisy.