Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Eureka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 585-148-04-51 Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

zmień ustawienia

Odrzuć
Zaakceptuj wszystkie
ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI DOTYCZĄCYMI PRYWATNOŚCI

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Zaakceptuj wszystkie
przyjazd
03
Marzec 2024
wyjazd
04
Marzec 2024
pl

Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELU EUREKA***

Obsługa Hotelu Eureka wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu,
który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.§1


1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Eureka***  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując tych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
2.    Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Eureka***.
3.    Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, na stronie Internetowej hotelu oraz w każdym pokoju hotelowym.


§2


4.    Pokoje w Hotelu  Eureka*** wynajmowane są na doby.
5.    Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
6.    Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.


§3


1.    Zamiar przedłużenia pobytu wykraczający poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
2.    Przedłużenie pobytu uzależnione jest od aktualnej dostępności Hotelu Eureka*** i wymaga dodatkowej opłaty.


§4


1.    Gość nie może udostępniać w żaden sposób pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
2.    Osoby, które nie zostały zgłoszone w Karcie Rejestracyjnej Gościa mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00, po tej godzinie pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN.
3.    Hotel Eureka*** może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin,
w szczególności wyrządzając szkodę na mieniu Eureki, bądź jego Gości, szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Hotelu Eureka***, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu Eureka***.


§5


1.    Hotel Eureka*** świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu Eureka*** niezwłoczną reakcję.
2.    Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a.    warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b.    bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c.    profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu Eureka***,
d.    sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e.    sprawną pod względem technicznym usługę hotelową; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel Eureka*** dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.


§6


Na życzenie Gościa Hotel Eureka*** świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a.    udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,
b.    budzenie o wyznaczonej godzinie,
c.    przechowywanie bagażu w dniu przyjazdu i wyjazdu, przy czym Hotel Eureka*** może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych, niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.§7


1.    Hotel Eureka*** ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2.    Odpowiedzialność Hotelu Eureka*** z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z art. 849 §1 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Rzeczy wartościowe Gość powinien przechowywać w pokoju w sejfie.
3.    Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


§8


Hotel Eureka*** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego na parkingu przed obiektem hotelowym.


§9


1.    W Hotelu Eureka*** obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2.    Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu Eureka*** nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Niezastosowanie się do tej zasady skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.
3.    Hotel Eureka*** może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy ciszę nocną.


§10


W Hotelu Eureka*** obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.


§11


1.    Każdorazowo opuszczając pokój, Gość winien sprawdzić zamknięcie drzwi. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić czy drzwi są zamknięte, a kartę zbliżeniową pozostawić w recepcji.
2.    Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu Eureka*** pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
3.    Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu Eureka*** powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
4.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz powyższy nie dotyczy żelazek elektrycznych udostępnianych Gościom przez Hotel Eureka***. Gość jest zobowiązany do zachowania szczególnej uwagi przy korzystaniu z udostępnionego żelazka elektrycznego i spoczywa na nim odpowiedzialność za wyłączenie urządzenia po zakończeniu prasowania i nie pozostawiania go bez nadzoru po jego włączeniu.


§12


Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać na życzenie i koszt Gościa odesłane na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel Eureka*** przechowa te przedmioty przez 3 miesiące po czym dokona ich likwidacji.


                                    


Życzymy miłego pobytu

Dyrektor Hotelu Eureka***

 

 

Dane kontaktowe