Regulamin korzystania z sauny suchej

Strona główna Regulamin korzystania z sauny suchej

Sauna czynna jest w godzinach 8:00-22:00
Wymagana jest rezerwacja na 1h wcześniej w recepcji hotelu.
Dla Gości hotelu wstęp do sauny jest nieodpłatny.

Ogólne zasady korzystania z sauny suchej:

 1. Regulamin określa zasady korzystania, odpowiedzialności oraz korzystania z sauny suchej.
 2. Osoby korzystające z sauny suchej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a wejście do sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się z nim i akceptacją wszystkich jego postanowień.
 3. Do korzystania z sauny uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a osoby poniżej 18 tego roku życia tylko pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik hotelu.
 5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. Nie zaleca się korzystać z sauny:
  • bezpośrednio po intensywnym treningu;
  • osobom z chorobami krążenia;
  • osobom chorującym na cukrzycę;
  • osobom nietrzeźwym;
  • kobietom ciężarnym, czy też w czasie menstruacji.
 7. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
 8. Na terenie sauny zabrania się:
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych;
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
  • wnoszenie napojów alkoholowych, palenia tytoniu;
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 9. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą wyproszone z sauny bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

Przed korzystaniem z sauny należy:

 1. Zdjąć okulary, szkła kontaktowe, zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 2. Umyć ciało pod prysznicem z użyciem mydła, po czym osuszyć ciało ręcznikiem.
 3. Zdjąć obuwie.

Instrukcja korzystania z sauny suchej:

Na kąpiel w saunie należy przeznaczyć 1,5-2 godziny. Kąpiel składa się z trzech faz:

 1. Przegrzania 8-15 min. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Wskazane jest siedzenie lub leżenie na ławkach na suchym ręczniku. Kąpiel w saunie należy rozpocząć od najniższej ławy, stopniowo przechodząc na wyższą w zależności od samopoczucia. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 2. Ochłodzenia do 12 min. Po zakończeniu korzystania z sauny należy udać się pod prysznic w celu schłodzenia ciała (począwszy od stóp do głowy). Nie jest zalecane używanie mydła. W czasie ochładzania zaleca się gimnastykę oddechową. Należy uzupełnić płyny, odpocząć kilka minut i ponownie poddać się przegrzaniu.
 3. Wypoczynku 15-20 min. Po pobycie w saunie należy odpocząć w celu adaptacji do temperatury ciała.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU W SAUNIE SUCHEJ.